Dr. Bert Lefevre

1Y6A4862.jpg

Biografie

Bert Lefevre studeerde af als huisarts aan de RUG in 1988 waarna hij nog een jaar vrij assistentschap algemene inwendige geneeskunde deed. Aansluitend vertrok hij voor 2 jaar naar Suriname om er als huisarts te werken. Een paar jaar nadat hij - terug in Vlaanderen - als huisarts had gewerkt, voelde hij stilaan een onvrede groeien over het geneeskundige model waarmee hij toen werkte. Resultaten bleven uit of waren onvoldoende. Hij ging op zoek en begon zijn opleiding klassieke homeopathie in 1993. Dat ging aanvankelijk goed, maar na een poos merkte hij dat de resultaten nog steeds niet waren wat hij beoogde.

Enkele ingrijpende gebeurtenissen in zijn privéleven brachten hem op het pad van de Functional Medicine. Hij werd daar meteen erg door geboeid omdat Functional Medicine de primaire oorzaak van ziekte behandelt, in plaats van enkel de stroomafwaartse effecten oftewel de symptomen. Hij studeerde daarom eerst SmartDNA nutrigenomics en Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie (PNEI), tegelijk gecombineerd met Functional Neurology en DNAHealth. Daarna volgde hij de volledige IFM (Institute for Functional Medicine)-opleiding.

Deze studies, die een bijzonder grote investering in energie en tijd verg(d)en, hebben dokter Lefevre dusdanig gepassioneerd om verder op dit pad te gaan.

Visie

Functional Medicine is de geneeskunde van de toekomst. In de VS zijn al 100.000 artsen opgeleid, in Vlaanderen behoort dokter Lefevre tot de pioniers. Binnen de Functional Medicine is het de overtuiging dat een betere gezondheid, en een veel beter welbevinden in het algemeen, haalbaar is door de wortel van het probleem aan te pakken.

Het klassiek geneeskundig model kan doeltreffend zijn bij ernstige aandoeningen zoals kanker, acute ziekten, heelkunde, en nog veel meer. Maar bij chronische aanslepende aandoeningen beperkt dit model zich vooral tot het behandelen van stroomafwaartse effecten of symptomen. Het Functional Medicine model biedt meer mogelijkheden en beoogt een herstel van het evenwicht. Beide modellen passen nochtans mooi in elkaar en kunnen naast elkaar bestaan, afhankelijk van de patiënt en de aandoening. In Cleveland Clinic bijvoorbeeld, één van de meest vooruitstrevende ziekenhuizen van de westerse wereld, is er een volledige afdeling Functional Medicine. 

Via lezingen, zowel voor patiënten als artsen, draagt dokter Lefevre deze visie en benaderingswijze verder uit. Sinds maart 2019 werkt hij samen met een functioneel diagnostisch labo om deze visie breed uit te dragen, onder meer door in de nabije toekomst een opleiding Functional Medicine voor artsen te organiseren.

In zijn praktijk, wil hij zo breed mogelijk naar de patiënt kunnen kijken, vanuit elke mogelijke invalshoek, om op die manier de behandeling te starten op het terrein van waaruit de meeste winst kan geboekt worden. Dat kan via de verschillende pijlers van de Functional Medicine, maar dat kan ook neurologisch zijn, of energetisch homeopathisch of biochemisch na een diepgaand bloedonderzoek, of met supplementen. In Vlaanderen zijn veel artsen gespecialiseerd in een beperkt domein. Maar er is nood aan een aanpak van de totaliteit, aan een brede visie, in het voordeel van de patiënt! 

SmallLogo.png