• Microbioomtest
  Dit is de nieuwste generatie stoelgangstesten. Het is een genetisch onderzoek van de volledige darmflora. Het berekent de kans dat de patiënt te maken krijgt met dysbiose, verhoogde permeabiliteit of SIBO. Het geeft aanwijzingen op gebied van voeding. De aanwezigheid van schimmels, parasieten of gisten worden in aparte testen onderzocht.

 • Stresstest
  Er wordt op 1 dag 4 maal een speekselstaal op cortisol gemeten. Hierbij krijgen we een curve, en een grafiek om te bepalen in hoeverre chronische stress een weerslag heeft op de stress-as van het lichaam. We kunnen een hyper en een uitputtingsfase onderscheiden en elk op een andere manier behandelen.

 • Voedingssensitiviteitstest
  Deze bepaalt de IgG’s (immuunglobulinen van de type 3 vertraagde overgevoeligheid). Ook wel verkeerdelijk ‘intoleranties’ genoemd. De test heeft zijn voor- en nadelen. We opteren vaker ook voor een eliminatiedieet.

 • Eliminatiedieet 
  De gouden standaard om overgevoeligheid voor voedingsmiddelen te bepalen. Gedurende 3 weken worden de grootste ‘verdachten’ uit de voeding geëlimineerd en dan op een gecontroleerde manier terug geïntroduceerd. Een grote meerderheid van de patiënten reageert hier gunstig op. Dit gebeurt best onder begeleiding.

 • Genetisch profiel 
  Op een staaltje van wangslijmvlies wordt een aantal genetische varianten bepaald die kunnen bijdragen aan chronische ziekte. Er worden enkel genen bekeken waar we met lifestyle of supplementen een verandering in kunnen brengen.