Wat?

Functional Medicine is de geneeskunde van de toekomst. Ze zoekt en behandelt de ‘root cause’ van ziekte. Binnen de Functional medicine leeft de overtuiging dat een betere gezondheid - en een beter welbevinden in het algemeen - haalbaar is door de wortel van het probleem aan te pakken. Ze behandelt het hele systeem, de hele persoon en niet enkel de symptomen.

Dit alles wordt ondersteund door grondig wetenschappelijk onderzoek (evidence-based medicine).

Waarom?

We zien een sterke toename van het aantal mensen dat lijdt aan complexe chronische aandoeningen. Functional medicine beschikt over de methodologie en instrumenten om deze ziekten te behandelen of, beter nog, te voorkomen.

Verschil met de standaard geneeskunde

Het standaard geneeskundig model kan doeltreffend zijn bij ernstige aandoeningen als kanker, acute ziekten, heelkunde en nog veel meer.  Maar bij chronische aanslepende aandoeningen beperkt dit model zich vooral tot het behandelen van stroomafwaartse effecten of symptomen. 

In de standaard geneeskunde is er een specialist voor elk deel van het lichaam: cardiologen voor het hart, gastro-enterologen voor de spijsvertering, een neuroloog voor hersenen en zenuwstelsel, enz.  In Functional medicine beschouwen we het lichaam als één geheel met een sterke zowel interne als externe (omgeving) onderlinge samenhang.  Om één probleem op te lossen moet dit in zijn totaliteit bekeken worden.

Holistische aanpak  

Gezien Functional medicine een holistische aanpak is, wil dit zeggen dat er een heel breed spectrum van aandoeningen kan worden behandeld. 

 

Vraag meer informatie of maak een afspraak

U kan via onze website een afspraak maken.

 
 

Bekijk een video over Functional Medicine