sociale relaties

Sociale relaties

Het belang van sociale relaties voor een goede gezondheid wordt alsmaar duidelijker.  Onderzoek toonde aan dat eenzaamheid een zelfde negatief effect op de gezondheid kan hebben als het dagelijks roken van 15 sigaretten.

Ook uit onderzoek van de zgn. Blue Zones – dit zijn gebieden in de wereld waar mensen significant ouder worden en gezonder zijn dan elders in de wereld – blijkt dat één van de meest doorslaggevende factoren het sociale netwerk is waarin mensen zich bewegen.  

Fijne sociale contacten verlagen onder andere je bloeddruk, reduceren de kans op hartziekten en verminderen depressies.