supplementen

Supplementen

Kunnen we alle voedingsstoffen voldoende binnenkrijgen enkel door gezond te eten? Hoewel verse, natuurlijke en complete voeding dé basis is voor een goede gezondheid is het jammer genoeg vandaag de dag – omwille van diverse redenen – moeilijker om alle vitaminen, mineralen, anti-oxidanten en andere voedingsstoffen in voldoende mate in onze voeding te vinden.

Waarom is enkel gezonde voeding niet meer voldoende?

  • Moderne productietechnieken en verarmde gronden zorgen voor lagere gehaltes aan nutriënten.

  • Onze voeding groeit vaak op verarmde bodems, wordt bespoten of op industriële schaal geproduceerd

  • Bewerkt voedsel bevat nog minder voedingsstoffen

  • Onze behoefte aan voedingsstoffen is hoger geworden door de blootstelling aan vele toxische stoffen, chronische stress en gebrek aan zonlicht.

Gezien voedingsstoffen een essentiële rol spelen in alle lichaamsprocessen hebben we supplementen nodig. Tekorten liggen vaak aan de basis van tal van klachten. 

We zien bij een overgrote meerderheid van de bevolking tekorten in bv. Vitamine D en Omega-3.

Op basis van de testresultaten en de specifieke klachten zal individueel bekeken worden welke voedingssupplementen nodig zijn.